ยุวชนพิทักษ์รักสายน้ำ

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จัดกิจกรรมยุวชนพิทักษ์รักสายน้ำ(นักสืบสายน้ำจิ๋ว) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ณ แม่น้ำแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม2 สพป.แพร่ เขต 1

อนุบาลแพร่มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่ มอบเงินที่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เป็นเงินจำนวน 16,237 บาท โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้น นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้บริจาคเงินอ

พิจารณางบเหลือจ่าย ประจำปี 2560

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณางบเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประเมินลูกจ้างฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำ เพื่อขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร เป็นคณะกรรมการ

ตรวจความเรียบร้อย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจความเรียบร้อยการจัดเก็บข้อสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องความมั่นคง สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed