เตรียมการต้อนรับ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการต้อนรับ นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ ที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

ต้านยาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา(TO BE NUMBER ONE) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

เตรียมความพร้อม

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์  หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ ร่วมชี้แจงรายละเอียด

สุดยอดส้วม

ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับภาคเหนือ
ทาง ร.ร.ขอขอบคุณ สพป.แพร่ เขต ๑ที่กรุณาให้การสนับสนุนฯและขอขอบคุณโฮมโปรแพร่
ที่ให้ความอนุเคราะห์สร้างห้องส้วมให้ร.ร. จำนวน ๙ ห้องและสถานที่แปรงฟันอีก ๒ จุด โดยมี นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ เป็น ผอ.ร.ร.

ประชุมผู้แทนเขตภาคเหนือ

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับและประชุมคณะผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕๓ เขต ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๗ ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และคณะร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.

ครูป่าไม้

คณะวิทยากร อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง มาจัดกิจกรรมรักษ์ป่า
สืบสานแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์ป่า ณ หอประชุม ร.ร.
วัดน้ำโค้ง มีนายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง คณะครูและบุคลากร
ให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed