ผลสัมฤทธิ์การเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

ดอกบัวเกมส์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ดอกบัวเกมส์” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตลอดจนให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นายเสถียร  วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน

กีฬาจังหวัดแพร่

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  นำคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานวันกีฬาจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ โดยมี นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

เยี่ยมการอบรม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมผู้เข้ารับการจัดทำหลักสูตรค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

ร.ร.มารดาเตรียมการจัดงานวันคริสต์มาส

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมชมการเตรียมการจัดงานวันคริสต์มาสของโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ มี คุณพ่อทองหล่อ คุณแม่สมชื่น ผิวเกลี้ยง นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง  ผู้จัดการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

เยี่ยมศูนย์รายงานผลการแข่งขัน

นายทรงวุฒิ  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมศูนย์รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับ

ผอ.สำนักฯเยี่ยมการแข่งขัน

นายทรงวุฒิ  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ สนาม  ร.ร.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โดยมี นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed