ต้อนรับ ผอ.วัดเมธังฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธีระวิทย์ ภิญโญ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ

วันครู ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีระลึกถึงพระคุณครู และม

ตักบาตรวันครู

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

เยี่ยมบ้าน นร.เผ่าตองเหลือง

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาการศึกษายมเหนือ เยี่ยมชมห้องเรียนและบ้านพักนักเรียนชนเผ่าตองเหลือง โรงเรียนบ้านท่าวะ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายพีระวัฒน์ ดีพอ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ ให้การต้อนรับ

วันเด็กท่าวะ

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโรงอาหาร และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านท่าวะ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายพีระวัฒน์ ดีพอ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ และชุมชน ให้การต้อนรับ

ประมวลผลสอบ

น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ร่วมกันประมวลผลสอบ Pre-NT, Pre-O-Net โดยมี นายกิตติศักดิ์ แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมทางไกล

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารโนรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ตามนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed