เยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม การเลือกตั้งผู้แทนครูสายผู้บริหารสถานศึกษาและสายครูผู้สอน ใน  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑

ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ตรวจเยี่ยมไกลกังวล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล สำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ร.ร.วัดต้นไตร้ ร.ร.บ้านพันเชิง ร.ร.บ้านสวนเขื่อน

ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จาก นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิฯเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ สอบต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น

ดาวเทียมทางไกล

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม โครงการศึกษาดาวเทียมทางไกล ไกลกังวลการรับส่งของโรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดห้วยหม้าย วัดแม่ทะ

ตรวจหน่วยเลือกตั้ง

นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. ตรวจหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงรียนรัฐราษร์บำรุง

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกติดตามการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนรัฐราษร์บำรุง โดยมี นายอนุสร พรมลังกา ผอ.โรงรียนรัฐราษร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูโรงรียนรัฐราษร์บำรุง เข้ารับการอบรมฯ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed