ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทย์ฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET, NT กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามแนวทาง PISA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศน.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ ในการรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมี พระณรงค์เดช อธิมุตโต เป็นประธานกรรมการประเมิน และมี นางกาญจนา พุมฉาย นางนฤมล จันทเอ อดีต ศน.พระนครศรี

ส่งมอบงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ส่งมอบงานระหว่างผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พิจารณางบเหลือจ่าย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

อบรมคุณธรรม

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมนักเรียนแกนนำระดับชั้น ม. ต้น เข้าสู่วัยรุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ขับเคลื่อน PLC

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พะเยา เขต 1 ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีทการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คนใหม่ และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed