ตรวจสอบคุณสมบัติ

 นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดแพร่ จำนวน ๒ คน  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ค่ายทักษะการคิด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดย นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร มี นายเมทะวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

เยี่ยมห้วยฮ่อม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม มี นายเมทะวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.นำเยี่ยมชม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗  เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ผลการทดสอบ O-Net

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-Net ของเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเร่งด่วน(ภายใน ๒ เดือน) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

มอบหนังสือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับมอบหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ มอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ได้รับการสนับสนุนจาก นายนเรศ  แสนมูล กรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed