รับสมัคร รอง ผอ.,ผอ.ร.ร.

สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการรับสมัคร รอง ผอ.,ผอ.ร.ร.ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสุนิดา  ราชสิกข์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นิเทศเครือข่ายมิ่งเมือง

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ในการเตรียมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 

สอบนานาชาติ

ายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส

มอบความสุขให้น้อง

นายพีรวัฒน์  ดีพอ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านท่าวะ และคณะครูให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์  ตาทิพย์  หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่พร้อมคณะ  ได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าวะตามโครงการส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง และได้ติดตามโครงการพระราชดำริ  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การทำบัญชีต้นกล้า 

ประชุมกรรมการลูกเสือสามัญ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

กรรมการประเมิน ร.ร.

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายสุกิจ   ยาพรม นายกนก  อยู่สิงห์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

นิเทศ ติดตามกลุ่มพญาพล

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed