ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

บ้านร้องกวางอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จัดอบรมงาน 5 องค์ประกอบ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมี นายมังกร วันละ และนางโสภิต เกื้อหนุน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ทราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2558 รร.ขนาดเล็ก

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

ผอ.สพป.เยี่ยมไข้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบกระเช้าเยี่ยมไข้คุณแม่ทองอ่อน สินมณี คุณแม่ของ รองฯ ศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1    

เทพพิทักษ์อวยพรวันคริสต์มาส

คณะครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา นำนักเรียนอวยพรเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส และได้นำพระพรและของอวยพรเพื่อส่งความสุขให้แก่ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงานฯ 

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ฯ กอเปา อบจ.แพร่)  ต.ทุ่งโฮ้ง  อ.เมือง  จ.แพร่  โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวรายงานพิธีปิด

งานศิลปหัตถกรรมฯ ห้วยม้า

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed