ครูผู้ช่วยรายงานตัว

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับและให้โอวาทครูที่สอบแข่งขันได้และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 21 คน ดังนี้ รร.บ้านห้วยฮ่อม/น.ส.ฉัตรชรินทร์ สว่างเมฆฤทธิ์ รร.ไทยรัฐวิทยา31/นายโสภณ แสงจันทร์ รร.บ้านร้องกวาง น.ส.พรทิพย์ นวลใจบุตร รร.บ้านห้วยม้า/น.ส.พัชราวดี กาวิชัย รร.บ้านป่าแดง/น.ส.ศรีสิริ วิชารักษ

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในวันที่ 29 กันยายน 2561 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเวียง โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) และโรงเรียนเมธังกราวาส เป็นสถานที่จัดแข่งขัน และได้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม ซึ่งมุ่งหวังให้

Coaching การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแก่ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1,เขต 2 เขต 3 และเขต 4, ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และเขต2, ผอ.สพป.พะเยา เขต 2, และผอ.สพม.เขต 36 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สพฐ.กำหนด พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ สพป.เชียงราย เขต 1

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง สพป.แพร่ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

เด็กน้อยยอดกตัญญูู

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทน สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ ด.ญ.ขวัญจิรา สิบหมื่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งเป็นนักเรียนกตัญญู อาศัยอยู่กับตา ยาย โดยได้ไปแสดงความสามารถการยิงธนู ในรายการ Super 10 ช่อง Work point  ซึ่ง นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ

่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลรูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนบ้านลู โรงเรียนวัดห้วยหม้าย โรงเรียนบ้านห้วยขอน และโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.สอง จ.แพร่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้ข้อมูลและให้การต้อนรับเขต 1  

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed