งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ในแต่ละกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุม ม.ธรรมศาสตร์รังสิต กรุงเทพฯ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

อวยพรตรุษจีน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับคำอวยพรจากคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน ณ สพป.แพร่ เขต 1

ช่วยเหลือน้ำท่วม

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จากประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งจะได้โอนเงินดังกล่าวให้กับที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

นิเทศโรงเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านท่าวะ บ้านนาหลวง บ้านดอนชัย และบ้านป่าเลา โดยได้เยี่ยมนักเรียนในทุกชั้นเรียน เน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม และให้เด็กอ่านออกเขียนได้ให้ได้ 100% โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

มอบเครื่องกันหนาว

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนมอบเครื่องกันหนาวแก่นักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วางหรีดเคารพศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ประธานเครือข่ายการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและเทศน์ คุณพ่อเมธา เอืออภิญญกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ณ บ้านทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติราชการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในโอกาสไปรับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปส่งจำนวนมาก

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed