วางหรีดเคารพศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเลย ทวีปัญญา อายุ ๘๘ ปี คุณพ่อของ นางประทุม เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต ๑ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ ๒๐๑/๑ หมู่ที่ ๓ ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานหัวดง เวลา ๑๓.๐๐ น.

ต้อนรับผู้ตรวจฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมและต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุม

อบรมปฐมวัย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี น.ส.สมจิตร เอื้ออรุณ ศึกษานิเทศก์ เป็นเจ้าของโครงการ และ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ปิด BBL

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานพิธีปิดการขยายผลอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" เครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และกลุ่มพลังใหม่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

สภากาแฟ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประชุมสภากาแฟ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง สปอ.แพร่ เขต ๑

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ นางดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามแพร่๑โมเดล

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประธานการประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มค่าแพร่ ๑ โมเดล พร้อมด้วย น.ส.สมจิตร เอื้ออรุณ และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มค่าแพร่ ๑ โมเดล รร.บ้านวังหงส์ และ รร.วัดเมธังกราวาสฯ ซึ่งมี นายศรีพจน์ เชียงวงค์ ผอ.รร.บ้านวังหงส์ และ นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผอ.รร.วัดเมธังกราวาสฯ และคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed