ชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผ่าน ETV

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ Smart Trainer รับชมการถ่ายทอดสทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) การชี้แจงกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรม smart obec และ smart area

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ smart obec และ smart area โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดทำหลักสูตรฯ เพื่อใช้ในการอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ใ้ห้บุคลากรในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

อบรมคณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑เป็นประธานเปิดการอบรม นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์

อบรมครูสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมาเชิงปฏิบัติการครูสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559 โดยมีนายนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม อกคศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการ อกคศ.แพร่ เขต ๑ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นเลขานุการ

ร่วมฌาปนกิจศพคุณยายต่อมแก้ว มุ้งทอง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานฌาปนกิจศพคุณยายต่อมแก้ว มุ้งทอง อายุ 81 ปี คุณแม่ของนายสมภพ มุ้งทอง ผอ.รร.บ้านพันเชิง โดยมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ รองผู้อำนวยการสพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมฌาปนกิจศพฯ ณ ฌาปนสถานบ้านป่าแดง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

งานวันครู ครั้งที่ ๖๐

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นด้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองแพร่ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานจัดงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed