โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว และพัฒนาศูนย์แนะแนว

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว และพัฒนาศูนย์แนะแนว ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 19 กันยายน 2559

ประชุมการจัดทำแผนฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานของ สพป.แพร่ เขต 1 และ สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมมอบนโยบาย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมมอบนโยบายและปรึกษาข้อราชการ รองฯ ผอ.สพป แพร่ เขต1 และ ผอ.กลุ่ม สพป.แพร่ เขต1  วันที่ 14 กันยายน 2559

ประชุมสัมมนา ผอ.เขต / รองผอ.เขต ทั่วประเทศ

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 11-13 กันยายน 2559 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ร่วมงานฌาปนกิจศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายสุกิจ ยาพรม นายเชษฐา สยนานนท์ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณภูวดล ปิ่นแก้ว สามีคุณเมธิรา ปิ่นแก้

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed