ร่วมรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และผู้บริหารววิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  ร่วมรับฟังนโยบายของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ict สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนอพยพการป้องกันฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนอพยพการป้องกันและเตรียมความรพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม) โดยมี นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

 

ชี้แจงโรงเรียนที่ขอรับงบสนับสนุน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังกวัดแพร่ เป็นประธานประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ขอรับงบสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีนายกนกอยู่ สิงห์ รองสพป.แพร่ เขต ๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ ร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

กลั่นกรองงบประมาณ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

ครูภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ ความสามารถตามกรอบ CEFR ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต ๑ 

ศึกษานอกสถานที่

นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง และคณะครูได้นำนักเรียนชั้น  ป.๑ – ป. ๖  มาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ศิลปะเงี้ยว(ไทยใหญ่)สวยงามมาก พิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่

ค่ายวิทยาศาสตร์เบญจมิตร

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่เขต ๑ เป็นประธานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร  ณ โรงเรียนบ้านเวียง อ.ร้องกวาง มี นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กล่าวรายงาน 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed