ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมสักทอง และได้มอบรางวัลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับก่อนประถมศึกษาแก่ รร.อนุบาลแพร่ และ รร.บ้านร้องกวาง , มอบรางวัลสถานศึกษาดีเด่นและครูที่มีผลงานดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 255

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประดับขีดให้แก่นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมฌาปนกิจศพคุณพ่อทองคำ สินมณี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อทองคำ สินมณี คุณพ่อของนางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมฌาปนกิจศพในวันพฤหั

ถวายทานสลากภัต

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่

MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed