ตรวจเยี่ยมไกลกังวล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล สำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ร.ร.วัดต้นไตร้ ร.ร.บ้านพันเชิง ร.ร.บ้านสวนเขื่อน

ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จาก นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิฯเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ สอบต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น

ดาวเทียมทางไกล

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม โครงการศึกษาดาวเทียมทางไกล ไกลกังวลการรับส่งของโรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดห้วยหม้าย วัดแม่ทะ

ตรวจหน่วยเลือกตั้ง

นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. ตรวจหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงรียนรัฐราษร์บำรุง

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกติดตามการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนรัฐราษร์บำรุง โดยมี นายอนุสร พรมลังกา ผอ.โรงรียนรัฐราษร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูโรงรียนรัฐราษร์บำรุง เข้ารับการอบรมฯ

ชมรมลูกจ้างประชุม

นายพินิจ  สุภาผล ประธานชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต ๑  ในการจัดตั้งชมรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ณ เรือนพัก สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางแสงดาว สมบัตินันท์  พนักงานพิมพ์ดีด เป็นเลขานุการ

เปิดป้ายอาคารแม่แรม

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดป้ายอาคาร ร.ร.บ้านแม่แรมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ร.ร.บ้านแม่แรม มี นายสมบูรณ์  จงรักษ์ ผอ.ร.ร.กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed