ทุนเจ้าฟ้ามหาจักรี

18ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการจัดทำแผนที่สถานศึกษา

17 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามและให้กำลังใจคณะทำงานจัดทำแผนที่สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ของชุมชน จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.โรงเรียนบ้านร้องกวาง นายสุธี พาทีทิน ผอ.โรงเรียนบ้านดอนชัย นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายดีลาภ ปราบสงบ ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม น

โครงการ "ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

4 ธันวาคม 2563 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" โดยได้ทำความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมี นายอดุลย์ เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานสถานศึกษาจังหวัดแพร่ ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี ยุวก

โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ

4 ธันวาคม 2563 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (สาขาดวัดสองแคว) ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

MOU บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท.

4 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 4 ธันวาคม 2563 ร่วมเป็นสักขีพยาน การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) สังกัดสำนั

มอบหมายภาระงาน

3 ธันวาคม 2563 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบหมายภาระงานที่รับผิดชอบ  ของกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณภาพชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยว

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed