ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ปลูกฝังคุณธรรม

น.ส.นงคราญ แกล้วกล้า ผอ.รร.เจริญศิลป์ จัดกิจกรรมอนุบาลเจริญศิลป์ท่องโลกธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และกิจกรรม 1 วันกับธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิ พัฒนาจิต และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงามในพระพุทธศาสนา

"เมธังฯ" ช่วยชาวนา เพื่อชาวใต้

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส มอบเงินที่นักเรียนและครูได้รวบรวมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งได้นำถุงข้าวสารอาหารแห้งที่รับซื้อจา

ห้องเรียนคุณภาพ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 นิเทศติดตามห้องเรียนคุณภาพและการเตรียมพร้อมการสอบ O-net ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง พร้อมให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ แบบ Lesson study โดยจัดกะบวนการแบบ Ole โดยมี นายธวัชชัย วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ยุวชนพิทักษ์รักสายน้ำ

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จัดกิจกรรมยุวชนพิทักษ์รักสายน้ำ(นักสืบสายน้ำจิ๋ว) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ณ แม่น้ำแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม2 สพป.แพร่ เขต 1

อนุบาลแพร่มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่ มอบเงินที่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เป็นเงินจำนวน 16,237 บาท โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้น นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้บริจาคเงินอ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed