วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560

นายกฤศชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.

กลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต 1

เกลี่ยอัตรากำลัง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเจ้าของเรื่อง

ประชุมเตรียมงานฯ

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ

คัดกรองนักเรียนยากจน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ปลูกฝังคุณธรรม

น.ส.นงคราญ แกล้วกล้า ผอ.รร.เจริญศิลป์ จัดกิจกรรมอนุบาลเจริญศิลป์ท่องโลกธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และกิจกรรม 1 วันกับธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิ พัฒนาจิต และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงามในพระพุทธศาสนา

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed