เปิดป้ายโรงอาหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และเป็นประธานเปิดป้ายโรงอาหารและโรงฝึกงาน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ จำนวน 700,000 บาท

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.เมธา เอื้ออภิญญกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ณ ฌาปนสถานประตูมาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้นิมนต์ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ดร. มาแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ยังได้มอบรางวัลห้องเรียนคุณภาพให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล จำนวน 20 คนอีกด้วย

ทำบุญตักบาตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อม ลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 รูป บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร สพป.แพร่ เขต 1 ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประชุม อกศจ.แพร่

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการ อกศจ.แพร่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นเลขานุการฯ

ประชุมพิจารณางบ ปี 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมรับรอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

วางแผนนิเทศโรงเรียนในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, ประธานเครือข่ายการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed