รับรายงานตัวข้าราชการครู

2 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางสาวกนิษฐา วงศ์ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) และ นายไกรศักดิ์ มีสุขวรรณกุล ครูโรงเรียนบ้านป่าม่วง สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565

2 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 2 โรงเรียนกำหนดให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโนา 2019 ด้วยการให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันในโรงเรียน มีการวัดอุณหภูมิในกรณีที่นักเรียนมีอาการผิดปกติ ตลอดจนกำชับในเรื่องการรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและการรักษาสุขอนามัยของร่างกาย เพื่อใ

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางสาวจันทร์ฉาย สุขมี ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2565 ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom

2 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2565 ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

1 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

มอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

1 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสด "การมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ." ในการมอบนโยบายเดือนแห่งการเ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed