อบรมคณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณิตศาสตร์ MATHEMATICAL LITERACY การยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET, NT กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามแนวทาง PISA ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นิเทศฯอนุบาล3ขวบ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เปิด อนุบาล 3 ขวบ ณ รร.อนุบาลแพร่ รร.บ้านร้องกวาง รร.ชุมชนบ้านร้องเข็ม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รร.บ้านร้องกวาง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

โครงการครูคืนถิ่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย

ประชุมบุคลากร ศธจ.แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 2

อบรมครูเอกชน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การประเมินคุณภาพภายนอก โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2

อบรมบรรณารักษ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1

ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 พร้อมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed