พิจารณางบเหลือจ่าย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

อบรมคุณธรรม

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมนักเรียนแกนนำระดับชั้น ม. ต้น เข้าสู่วัยรุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ขับเคลื่อน PLC

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พะเยา เขต 1 ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีทการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คนใหม่ และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมห้วยฮ่อม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียสการสอนของครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ

พิจารณาแผนฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

ผอ.เขตพบปะเพื่อนครู

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุกิจ ยาพรม, นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนครูในเครือข่ายสองฝั่่งสามัคคี อ.สอง จ.แพร่ ในการประชุมสามัญประจำปีกลุ่มเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 โดยมี นายอนุสรณ์ พุทธจร ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed