ต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

7 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่

7 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้า สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2565

5 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน กรมปศุสัตว์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อนำไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี

รับรายงานตัวข้าราชการครู

4 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นายไตรยศ เสรีรักษ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 4 ราย คือ นางดรุณี จันทราพันธ์  ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบ่อห้อ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส), นายสมพร หงษ์ยี่สิบเอ็ด ตำแหน่งครูโรงเรี

รับรายงานตัวข้าราชการครูย้าย

4 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไตรยศ เสรีรักษ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางสาวภัสตราภรณ์ ใจยวน ตำแหน่งครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ท

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

3 พฤศจิกายน 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอัมพร พินาสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. พร้อมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และชี้แจงภารกิจของ สพฐ.

รับรายงานตัวข้าราชการครูย้าย

3 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศรับรายงานตัว นางสาวณธีร์รัตน์ เมฆสิงห์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสระตาพรม สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดศรีภูมิ และ นางสาวกนกพิชญ์ ถาปนา ตำแหน่งครูโรง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed