การประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.

9 กันยายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบที่ 2 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับประถมศึกษา

8 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสักทองสพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การประชุมการติดตามผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

7 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2565

7 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ผ่านVideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐฃ.

การประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

6 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุลรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านหัวฝาย (ประชาสารสงเคราะห์) เรียนรวมโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี น.ส.กาญจนา กัญจนวัฒน์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ประเมินสถานศึกษา IQA AWORD ประจำปี 2565 สพป.แพร่ เขต 1

5 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษา IQA AWORD ประจำปี 2565 สพป.แพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ และโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.ต.ป.น. เป็นคณะกรรมการตัดสิน

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed