การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

31 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมก

การประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 8/2566

30 สิงหาคม 2566 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมสักทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2566

30 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2566

30 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2566 ประจำวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

การตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

29 สิงหาคม 2566 อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา นำโดยนายเริงศักดิ์ โครพ นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว และนางวาณี ยิ้มพาณิชย์ ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ได้แก่ ด.ช. มณฑล เศรษฐวิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยมีนายสาคร ดวงใน อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่ ร่วมในการตรวจเยี่ยม นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

28 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมสัมมนาวิชาการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

28 สิงหาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์, นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ ประจำปี 2566 สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ (แห่งประเทศไทย):สร.สพท.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed