การประชุมคณะกรรมการสอบสวนการยกเลิก ปพ.1 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ปีการศึกษา 2564

1 มีนาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนการยกเลิก ปพ.1 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ปีการศึกษา 2564 และนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่ ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

1 มีนาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวนรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการหลักสูตรตำนานพระธาตุช่อแฮ

28 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการหลักสูตรตำนานพระธาตุช่อแฮ หลักสูตรไม้สัก แหล่งเรียนบูรณาการ รร.รัฐราษฎร์บำรุง และโครงงานอาชีพ รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566

ลงพื้นที่ให้กำลังใจหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขอน

27 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง จ.แพร่ และติดตามการปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนให้เป็นห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นห้องเรียน และโรงจอดรถจักรยาน สำหรับนักเรียน รวมทั้งเทคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารเรียน โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านหมู่บ้านห้วยขอน ช่วยปรับปรุงสถานที่ โดยมีนายไพทูรย์ เกิดกุล ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขอนและคณะครูให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566

27 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายช

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

27 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักรู้ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการดำเน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ระดับต้น รุ่นที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ระดับต้น รุ่นที่ 1 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีข้าราชการครูสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้ารับการอบรม และมี นายเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เป็นวิทยากร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed