พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

2 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เพื่อรับนโยบายจาก สพฐ.นำมาสู่การปฏิบัติ

ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ

1 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจ ติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอน จัดการสอนแบบ On site และสลับชั้นเรียนตามบริบทของนักเรี

ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการตรวจ ติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลแพร่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการ

จิตอาสาปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่

26 พฤษภาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ (Kick off) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดพระธาตุอินแขวน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิ

ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล

25 พฤษภาคม 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ จุดลงนามถวายพระพร สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกของปวงประชาราษฎร  สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการ ดั่งว่า  “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล

14 พฤษภาคม 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ จุดลงนามถวายพระพร สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกของปวงประชาราษฎร  สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการ ดั่งว่า  “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล

13 พฤษภาคม 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ จุดลงนามถวายพระพร สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกของปวงประชาราษฎร  สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการ ดั่งว่า  “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed