ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 2

3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎาฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวดง สพป.แพร่ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำ

ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจังหวัดแพร่

2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎาฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเร

ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพชุมชน

2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายยมเหนือ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการคณะบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแพร่ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษ

บริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

22 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเรียนรวมในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา  โดยมี ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวสุนทรียา กำกอบ  นั

รับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

2 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง ผ่านระบบทางไกล Video Conference กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

22 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดอบรมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ขับเคลื่อนโรงเรียนกองทุนฯ

21 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุน ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed