การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่

 ​10 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

9 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ” โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลข

โครงการการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษา

9 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Coding for Teacher : C4T) แบบออนไลน์ เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา ในร

การประชุมคณะทำงานกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ คณะทำงานกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต

7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project citizen) โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงาสพป. แพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท

7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฯ เพื่อสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการในโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท

​7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการในโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฯ เพื่อสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มีการมอบหมาย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed