การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

4 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.05 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะและชี้แจงกับผู้เข้าสอบในการปฏิบัติตนในการเข้าสอบ พร้อมทั้งดำเนินการสแกนตรวจโลหะและวัตถุที่จะนำไปสู่การทุจริตในการสอบ

ประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

3 พฤษภาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้

รับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2567

2 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2567 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ.

Kick-off กิจกรรม Big Cleaning Day

1 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 พร้อมด้วย บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/หน่วย ของ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วม Kick-off กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

การอบรมการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2567

30 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธ

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพ" ประจำปี 2567

29 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพ" ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 -30 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed