รับมอบอาคาร

8 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและร่วมรับมอบอาคารเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งมี นายสมชาติ สาลีพัฒนา และคณะ เป็นผู้บริจาคงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ช้างน้อยเกมส์

8 ธันวาคม 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "ช้างน้อยเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ นาจักร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิ

การประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 / 2566

7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 / 2566 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

7 ธันวาคม 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนบ้านแม่พร้าว และโรงเรียนบ้านดอนชัย โดยมี นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์, นายพิชญุตม์ คงทอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ), นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณ

รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6 / 2566

7 ธันวาคม 2566 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6 / 2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุมทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

7 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติกตามฯ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวันคล้าย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed