พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

11 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564บริเวณหน้าห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมรับนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

ันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัทธ์ธีรk บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประช

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับ นายกนก  อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบอุบัติภัย

5 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพงศ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนวัดเหมืองค่า สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งประสบอุบัติภัยต้นไม้หักโค่น โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะมาช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

3 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าาฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ อำเภอเ

สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดกรวยและกล่าวคำอาศิรวาท และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ซึ่ง สพป.แพร่ เขต 1 ได้ประดับพระฉายาลักษณ์

คัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน

2 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางภณิดา ทองประไพ นางวิมลสิริ ประ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed