ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565

11 ตุลาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 ณ วัดชัยมงคล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมานาน โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ให้ความช่วยเหลือ ด.ญ.อชิรญาณ์ ท้าวถึง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านสะเลียม ที่ประสบอัคคีภัย

10 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายกฤษกร กองคำ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ ด.ญ.อชิรญาณ์ ท้าวถึง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ที่ประสบอัคคีภัย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีย

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2565

10 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ผอ.สพม.แพร่, ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7 ตุลาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

7 ตุลาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

พบปะและมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและสมาชิกของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่

6 ตุลาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะและมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและสมาชิกของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ พร้อมทั้งร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ ร่วมเป็นเกียรติ

ร่วมแสดงความยินดี

6 ตุลาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำ

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed