กิจกรรม Mini English Program Talent Shows 2023

9 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Mini English Program Talent Shows 2023 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์รุกูล) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566

7 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมภราดร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อเตรียมการจัดงาน"วันรำลึกวีระกรรมเสรีไทย" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 16 ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เสไทยแพร่ และอนุสรณ์สถานเสรีไทยแม่

รับรายงานตัว

5 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน นางปนัดดา อุทัศน์ นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย คือ นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.รร.จรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.วัดเมธังกราวาสฯ นายทวีศักดิ์ ชอบสะอาด ผอ.รร.บ้านปง สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านวังหงส์ นายอั

ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี

5 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายสัญญา สิทธิเสนา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีสมาคมผู้บริหารส

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานรัฐ (EUD) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566

4 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานรัฐ (EUD) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566 ส่วนที่ 2” ซึ่งมีหน่วยงานราชการทั่วจังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2566

4 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิทักษ์  กาวีวนนางปนัดดา  อุทัศน์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2566 ประจำวันพุธที่  4 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

3 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ของนายวราเมธ อุ่นใจ ผอ.ร.ร.บ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์), นายพัชร เกียรติวานิชกุล ผอ.ร.ร.วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร), นายพิสิทธิ์ เพชรอมรเมธากุล ผอ.ร.ร.บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง), นายสันติภาพ พุทธาวิวัฒน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed