สภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา

15 พ.ย. 61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมประชุมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกวีรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

กีฬา สพฐ.เกมส์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมงานวันพระบิดาฝนหลวง

นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม เป็นตัวแทน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

ประชุมทางไกล นักเรียนยากจน

12 พ.ย.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สอบ สสวท.

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ชี้แจงรายละเอียด : ให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบทราบในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จัดทำแผนปฏิบัติการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงการดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed