ติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน น้ำดื่ม น้ำใช้ และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านร่องฟอง บ้านเวียงตั้ง บ้านวังหงส์ บ้านหนองน้ำรัด บ้านย่านยาว บ้านวังหลวง และในภาคบ่ายได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหัวเมืองและโรงเรียนบ้านวังฟ่อน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและผู้รับจ้างให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายเทียนจำนำพรรษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดหนองม่วงไข่ วัดพระธาตุดอยเล็ง และวัดโศภนาลัย

ครูคืนถิ่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนคุณธรรม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ต้อนรับคณะติดตาม

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเขตพื้นที่ภาคเหนือ โครงการอาหารกลางวันในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

รับโล่รางวัล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร รับโล่รางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับประเทศ ดังนี้ 1)นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รับโล่รางวัลผลo-net ป.6 สาระภาษาไทย ลำดับที่ 5 ระดับประเทศ 2) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed