การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2565 ใน 4 จุดภูมิภาค

24 พฤษภาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2565 ใน 4 จุดภูมิภาค ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ซึ่ง สพฐ.

ส่งมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี

24 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ส่งมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดkฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 และให้โอวาท ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร

บันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

24 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ (สวท.แพร่) ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ Fm.91 MHz.

ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

24 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม E Covid Report ในการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึ

23 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม E Covid Report ในการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ

ตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 21/2560)

23 พฤษภาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 21/2560)  ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed