พิจารณางบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าประชมประกอบด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนที่รับผิดชอบและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด

สพป.ตาก เขต 1 ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 1 ซึ่ง นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา(ประธานกลุ่มเครือข่าย) ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน งานด้านวิชาการ กับ สพป.จันทบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2561

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

อบรมหลักสูตรปฐมวัย 2560

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว อาจารย์ประจำภารควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เสริมสร้างทักษะชีวิต

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายธนาณัติ ผายาว นักจิตวิทยาคลีนิก สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed