พิจารณางบประมาณฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ปฐมนิเทศฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 48 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาลูกจ้าชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่ไปจัดการเรียนรวม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

พิจารณางบ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เปิดกีฬา สพฐ.เกมส์

สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561  โดยจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และบาสเกตบอล ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ และสนามโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เพื่อส่งเข้าแร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย

ประชุม 3 เขต

16 พ.ย.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.เขต 37 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบ ดำเนินการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1, เขต 2 และ สพม.เขต 37 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมทางไกลแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

15 พ.ย. 61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed