มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

22 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภูมิภาค ในวันที่ 19 – 21 ก.ย.

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เขตตรวจราชการที่ 16

22 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เขตตรวจราชการที่ 16 และมอบนโยบายการนิเทศ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16 (Cluster 16) กลุ่มจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

การอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA

21 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน application zoom โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศิล 5”

20 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม (ตำหนักธรรมวิทยาคาร)และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ร่วมกิจกรรมทำบุญตัก

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่

เวทีเสวนาการสืบค้นตำราปฏิทินเมืองแพร่ ครั้งที่ 3

19 สิงหาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเวทีเสวนาการสืบค้นตำราปฏิทินเมืองแพร่ ครั้งที่ 3 ณ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของ นายอนุวัฒ คำยวง ผอ.โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม (ตำหนักธรรมวิทยาคาร) โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายทวี มะทะ ผอ.โรงเรียนบ้านสุพรรณ เป็นคณะกรรมการประเมิน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed