ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันครู ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67

26 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันครู ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ของจังหวัดแพร่ ในหัวข้อ "พลังครู คือพลังหัวใของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher'Power is the Heart of Transfoming the Educational Quality" ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.

การประชุมคณะกรรมการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2565 ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นำไปเผยแพร่สร้างการรับรู้โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษไทย สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวั

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565

23 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รับคำอวยพร โรงเรียนเจริญราษฎร์ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

21 ธันวาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พ้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับคำอวยพรจากผู้บริหาร/คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญราษฎร์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

21 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ระว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์(หน้าศาลากลางจังหัดแพร่) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed