ประชุม สกสค.แพร่

26 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพลอง อ.ลอง จ.แพร่ โดยมี นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.สกสค.แพร่ เป็นประธานการประชุม

เปิดกีฬาสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ และพบปะชุมชน

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และได้พบปะผู้นำชุมชน องค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายราเชน ไชยทิพย์ ผอ.รร.ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 22 พ.ย.2562

ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกฯ IQA Award

22 พ.ย.62 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีสิทธิรับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล IQA Award ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผ่านระบบ Tele Conference

19 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านระบบ Tele Conference

รับมอบของ

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบผลไม้จาก นายสะวิน แนวนัน นักการภารโรง รร.บ้านนาคูหา ซึ่งได้มอบผลไม้ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 

แสดงความยินดี

18 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน โดยนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ สังกัดเอกชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed