แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ "รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 200 คน

บริหารอัตรากำลัง

13 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนสังกัด สพฐ.

13 ธันวาคม 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร ประธานเครือข่ายการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุม Video conference เรื่องติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 12 ธันวาคม 2561

12 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ร่วมกับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่่มารายงานตัว จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม 3 เขตพื้นที่การศึกษา

7 ธ.ค.61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมุลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพฐ.

7 ธ.ค.61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์จาก สพฐ.พร้อมกันทั่วประเทศ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed