ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564

30 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจดเหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ปะชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

29 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

แสดงความยินดี

สพป.แพร่ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวาสนา อุดนันตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนันทาราม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน SUP FESTIVAL RCAT 2021 ลำดับที่ 3 ระยะทาง 200 เมตร ลำดับที่ 5 ระยะทาง 1 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน SUP FESTIVAL RCAT 2021 ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทย (The Rowing&Canoeing Association Of Thailand : RCAT) ณ หาดดงตาล จังหวัดชลบุรี ทำการฝึกสอนโดย นายอน

ร่วมงานทำบุญครบรอบ 34 ปี มจร.แพร่

22 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานทำบุญครบรอบ 34 ปี การก่อตั้ง มจร.วิทยาเขตแพร่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจัดตั้งกองทุนการศึกษาและภัตตาหารเพล และถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตรวจสนามสอบ RT

8 มีนาคม 2564 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31, โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและกำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

18 มีนาคม 2564 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์), โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์), โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ ทำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการร่วมกับหน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed