ประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 4/2560

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

บรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จังหวัดละ 129 คน จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 จังหวัดแพร่กำหนด ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือ

ตักบาตรบนเมก

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบนเมก แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณกำแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ในในกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรบนเมก ทุกวันพุธ 7 โมงเช้า" นำโดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส่วนราชการกระทรวงศ

ประชุมการจัดทำแผนฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.แพร่ เขต 1 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

ศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต้อนรับ นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ ที่มาศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้รับความร่วมมือจาก นายกัมพล ภิมาลย์ ผอ.รร.บ้านปง และคณะมาจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สำหรับผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง จ.แพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน

ศึกษาดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed