พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สพป.แพร่ เขต 1

แสดงความยินดีในโอกาสย้ายข้าราชการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2561

รายงานตัวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับและพบปะ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 สังกัด สพป.แพร่ เขต 1  รวม 4 ราย บุคลากรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น.ส.สุนันตรา พิสุทธ์ธนาสาร น.ส.ชนากาญจน์ กรรณิการ์ และน.ส.วิภาวรรณ สุพรม บุคลากรคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายพลวัฒน์ คะมะณี ในวันที่ 20 เม.ย.2561 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา       และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันสงกรานต์ และปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

สักการะพระเถระ และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้ขอพรและฟังคำสอนจากพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง และได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงาม

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการใน สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้าง สักการะพระสุวรรณบารมี ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิใน สพป.แพร่ เขต 1 ซึงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed