ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0 โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์ ผอ.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายปัญจพล ประสิทธิโศภิน รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากร ในว

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ซึ่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมกับ ผอ.สพท.ในเขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย จำนวน 9 เขตพื้นที่การศึกษา ในการให้คำแนะนำและวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. จำรวน 9 ราย ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผอ.สพท.ของเขตตรวจราชการที่ 16

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของเขตตรวจราชการที่ 16 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย จำนวน 12 สพท. โดยมีนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 6 มีนาคม 2561    ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยในช่วงเช้าได้แบ่งกลุ่มให้ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานด้านกายภาพของโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว และศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนเรียนรวม/โรงเรียนประชารัฐ/โรงเรียนแม่เหล็ก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้อง

กีฬากลุ่มเครือข่าย "ผานางคอยเกมส์"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ประจำปีการศึกษา 2560 “ผานางคอยเกมส์” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 9 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.รร.ร้องกวาง(จันทิมาคม) เป็นผู้กล่าวรายงาน

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2561

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 8/2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Video Conference Room สพป. แพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะ ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ โรงเรียนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) และโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) โดยมุ่งหวังที่่จะให้การแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจั

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed