ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

26 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2562 โดย ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่แนะนำตัว ให้ที่ประชุมได้รู้จัก

เปิดงานการนำเสนอ Best Practice กลุ่มเครือข่ายฯ ยมเหนือ

26 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอ Best Practice ห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน

วางแผนจัดงานวันครู ปี 63

25 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ เพื่อวางแผนการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2562 – 2 ม.ค.2563โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่

23 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 14/2562 ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

วางแผน ซักซ้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ

23 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการนิเทศและซักซ้อมการประเมินและคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ พร้อมทั้งการประเมิน คงสภาพห้องเรียนคุณภาพต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อรับรางวัลในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 18 ธันวาคม 2562

18 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้ประชุมทีมบริหารเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานสำคัญต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สุด

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed