จิตอาสาพัฒนาวัดโศภนาลัย

20 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดโศภนาลัย ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เราทำดีด้วยหัวใจ” สนองนโยบ

ผู้ว่าพาเข้าวัดโศภนาลัย

21 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ฝ่รักษาศีล 5” ณ โศภนาลัย ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุ

การประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

17 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ร่วมกับนางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ผ่าน Application Zoom

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

17 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินจนเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการดำเนินการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป

การประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประ เมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Ontine)

15 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประ เมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Ontine) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

"ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5"

 ​14 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) โรงเรียนบ้านท่าขวัญ (ราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed