ชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ สสวท.

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงเแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดสอบและนักเรียนผู้เข้าสอบ และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราว

สอบสัมภาษณ์นักประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 1 คน คือ นางสาวกชพรรณ บุญชัย

ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงาน DLTV และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ เจ้าหน้าที่ ICT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ตรวจเช

จิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุเจดีย์นาแหลม

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คณะครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุเจดีย์" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด "วัดพระธาตุเจดีย์" ซึ่งเป็นวัดเก่แก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านนาแหลม และเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิ

ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดแพร่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดแพร่  ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   แพร่ เขต 1 โดยมี  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุม.

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามารับตำแหน่ง

18 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.เขต 37 และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 37 ที่เดินทางมาส่ง นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom

18 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed