รับมอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)

10 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย จากทีมนักฟุตบอลอาวุโสแพร่ B ซึ่งมีนายสมศักดิ์ นวลหงษ์ และสมาชิกของทีม เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่