การประชุมหารือการจัดประชุมสภากาแฟของจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2567

9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดประชุมสภากาแฟของจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม