สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

28 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์  กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษแพร่ เขต 1

รูปภาพ: