การประชุมแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

12 มกราคม 2565 นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: