คัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน

2 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางภณิดา ทองประไพ นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: