เสริมสร้างประสิทธิภาพลูกจ้าง

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรบรรยายโดย นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางศิริลักษณ์ กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: