ประชุมเครือข่าย

2 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายการศึกษาในการพิจารณาค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และประชุมพิจารณาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โอยมีประธานเครือข่ายการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: