ประชุมทางไกล VDO Conferrence

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 จากนั้นเป็นการรับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และต่อด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: