อบรมบรมขยายผลการใช้งานระบบ Amss++ ให้แก่ธุรการโรงเรียน

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec และ Amss++  ให้แก่ธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อให้ได้ใช้งานระหว่างสำนักงานฯ กับทางโรงเรียน โดยมีนางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

รูปภาพ: