เตรียมความพร้อมการอบรม Smart Obec

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Amss++ โดยมีคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ้เข้าร่วมประชุมฯ

 

รูปภาพ: