ชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผ่าน ETV

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ Smart Trainer รับชมการถ่ายทอดสทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) การชี้แจงกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

 

รูปภาพ: