ประชุมกลุ่มบุคคลฯ

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับติดตาม ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายและเปลี่ยนสายงาน จำนวน ๔ ราย 

รูปภาพ: