ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมทำความเข้าใจพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตามนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังกระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2559 มีกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน

การควบรวมสถานศึกษาของ รร.บ้านวังปึ้งกับ รร.บ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/นักเรียน รร.บ้านวังปึ้ง ในการควบรวมสถานศึกษาของ รร.บ้านวังปึ้งกับ รร.บ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่

การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ออกติดตามการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร ณ โรงเรียนแม่ยางเปรี้ยว สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2559

การวางแผนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ

 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เป็นประธานการประชุมการวางแผนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2559

มอบช่อดอกไม้ให้การต้อนรับ ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต 1 และคณะ มอบช่อดอกไม้ให้การต้อนรับ ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาถึงบ้านพักประจำตำแหน่งบริเวณด้านข้างคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชนร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

60 ปี ความดี ความภาคภูมิใจ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานและมอบของที่ระลึกในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ของครู ผู้บริหาร และบุคลากร สังกัด สพป.แพร่เขต 1  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่เขต 1  วันที่ 29 กันยายน 2559

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้ว่าฯ แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบของที่ระลึกแด่ ท่านพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และท่านชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

การประชุมเชิงสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมีพิธีมอบโล่เกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษา ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 26 กันยายน 2559

ประชุมกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้

ประชุมกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ข้อสอบของสำนักทดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน