แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ แสดงความยินดีกับ นายนิคม ก้อนคำ ผอ.ร.ร.วัดทุ่งล้อม เนื่องในทำบุญครบรอบวันเกิดครบ ๕ รอบ  

รูปภาพ: