ร่วมงานกฐินพระราชทาน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง 

รูปภาพ: