พิจารณางบปี ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามกรอบวงเงินงบประมาณ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิจารณาดำเนินการ

รูปภาพ: