ให้การต้อนรับ นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในการศึกษาดูงาน

16 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในการศึกษาดูงาน ความสำเร็จการจัดการศึกษาตามบริบท ของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1