ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2566

15 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมช่อเเฮศรีเมือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน