เทพสุนทรินทร์ร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน

นายธีระวิทย์  ภิญโญ ผอ.ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นำคณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานเปิดงาน มี นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมงาน

รูปภาพ: